• Slide 1
  • Slide 2

ثبت ایده

از صاحبان ایده تقاضا می‌شود پس از دریافت فایل قالب ایده، بر اساس مندرجات داخل فایل، اطلاعات درخواست شده را تکمیل و فایل نهایی را به ایمیل info@dotrinex.ir ارسال نمایند.

امتیازبندی و داوری‌ها بر مبنای پارامترهای درج شده در قالب مورد نظر خواهد بود.

پیرو ارسال فرم، بنا به درخواست، گواهی ثبت ایده از طرف سازمان فضایی ایران اعطا می‌شود.

همچنین می توانید از قایل قالب ارائه برای ارائه ایده خود در ایده شوی دات راینکس استفاده کنید.

تماس با ما

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سلطانی، شماره 34

22015926 021

22015926 021

www.dotrinex.ir

info@dotrinex.ir